Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Do góry
  
  
  

Przyjaciel przedszkola

Dziecko kończące przedszkole

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych; grzecznie zwraca się do innych;
 • Przestrzega obowiązujących reguł, współdziała z innymi;
 • Samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • Nie chwali się bogactwem, nie dokucza dzieciom wychowującym się w trudniejszych warunkach; nie wyszydza, nie szykanuje;
 • Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu można podawać takie informacji;
 • Poprawnie myje się, wyciera, myje zęby;
 • Właściwie zachowuje się podczas posiłków, nakrywa do stołu, sprząta po sobie;
 • Samodzielnie korzysta z toalety;
 • Ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy, nie naraża ich na zgubienie i kradzież;
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
 • Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 • Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty, formułuje dłuższe wypowiedzi;
 • W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach;
 • Przewiduje jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach;
 • Grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • Łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje co się może zdarzyć;
 • Dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia;
 • Dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu;
 • Jest sprawne fizycznie na miarę swoich możliwości;
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach;
 • Wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 • Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 • Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych;
 • Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny;
 • Wie jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, kinie;
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem, posługuje się rekwizytami;
 • Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, ludowego, tańczy;
 • Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku, wyraża je ruchem;
 • Tworzy muzykę, korzysta z instrumentów perkusyjnych, improwizuje;
 • W skupieniu słucha muzyki w tym także muzyki poważnej;
 • Przejawia zainteresowanie zabytkami, dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 • Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych;
 • Wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą;
 • Wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnego materiału;
 • Używa prostych narzędzi do majsterkowania;
 • Interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym) próbuje zrozumieć jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich;
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem podczas burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 • Wie o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji;
 • Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;
 • Wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin;
 • Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie jak człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę;
 • Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • Wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem, np. na palcach;
 • Ustala równoliczność zbiorów; posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki, ustala położenie obiektów;
 • Wie na czym polega pomiar długości, zna proste sposoby mierzenia, np. krokami;
 • Potrafi określić kierunek oraz miejsce na kartce papieru;
 • Potrafi uważnie patrzeć aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową;
 • Słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 • Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyraz na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
 • Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje, orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 • Wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce a stolicą Polski jest Warszawa;
 • Nazywa godło i flagę Polski, zna Polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;
Copyright © 2023. Przedszkole nr 20 w Zielonej Górze "Pod Topolą" Rights Reserved.